O nama
0
 
Naš obiteljski rasadnik registriran je 1991 godine. Sa vlastitim iskustvom i znanjem posvetili smo se rasadničarstvu i to proizvodnji voćnih sadnica te loznih cijepova.
U proizvodnji primjenjujemo suvremenu svijetsku tehnologiju. Proizvodimo sve vrste voćnih sadnica, širokog asortimana, za sadnju na okućnicama i plantažnim nasadima.

 

Također proizvodimo sadnice cijepljenih oraha, koji prorode za dvije do tri godine nakon sadnje, a otporne su na mrazeve. Od loznih cijepova proizvodimo široki asortiman bijelih i crnih vinskih sorata, te sorte stolnog grožđa.
Svojim mušterijama stojimo na raspolaganju sa stručnim savjetima. U svaki naš proizvod, ugrađena je ljubav do tog posla i duboko poštovanje do naših dosadašnjih i budućih kupaca.


O voditelju rasadnika
Ivan Žižek, rođen 18.07.1960 u Čakovcu. Rodom je iz Štrigove, Banfi 187 (Pritriga), a živi i radi  u Svetoj Mariji (Međimurje), Trg bana Jelačića 11. Potječe iz obitelji gdje  se  njeguje  višegenera-
 
cijska  tradicija   u  voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu. Osnovnu školu je završio u Štrigovi, a Tehničku poljoprivrednu školu (voćarsko-vinogradarsko- vinarski smjer) u Mariboru. Višu agronomsku školu (voćarsko-vinogradarsko-vinarski smjer) u Mariboru, a diplomirao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (voćarsko-vinogradarsko-vinarski smjer),
2006 godine upisao se na podiplomski magistarski studij na Univerzi  u Mariboru Fakulteta za kmetijstvo. Od 1982 godine radi u rasadničarstvu u proizvodnji voćnih sadnica i loznih cijepova. Njegovo osobito zanimanje je proizvodnja sadnica cijepljenog oraha.
 
 
©2006. Rasadnik Žižek d.o.o. | design by